Widget HTML Atas


Mari Meluruskan Niat saat mengajar

~{ NASEHAT DARI KH MAIMUN ZUBAIR }~

"Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar, Ikhlasnya jadi hilang.

Yang Penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan kepada Alloh.

Didoakan saja terus menerus agar muridnya mendapat hidayah."

Begitu kira-kira nasehat dari Syaikhunaa Hadlrotus Syaikh KH.Maimoen Zubeir.